Wegblijftarief

Wegblijftarief per verzuimde afspraak

De Dr. Kuypers Kliniek hanteert een wegblijftarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen wegblijven op een afspraak.

Het komt met enige regelmaat voor dat patiënten wegblijven op een afspraak bij onze polikliniek of voor ingrepen. Dit is vervelend voor ons, omdat wij onze tijd op die manier niet efficiënt kunnen benutten. Hierdoor kan de arts of zorgverlener deze kostbare tijd niet inzetten voor een andere patiënt en loopt de wachttijd voor andere patiënten op.

De Dr. Kuypers Kliniek berekent de kosten hiervan door aan patiënten die wegblijven. Dit zogenoemde wegblijftarief of no-show tarief is in overeenstemming met het beleid van het ministerie van VWS.

Wat betekent dit voor u?

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 24 uur van tevoren te melden. Als u te laat of niet afzegt, brengt de Dr. Kuypers Kliniek een deel van de kosten bij u in rekening. De kosten van €50,- voor het niet verschijnen op of te laat afzeggen van een afspraak moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Wat moet ik doen als ik niet op een afspraak kan komen?

Heeft u een afspraak bij een van ons en kunt u niet komen? Zeg dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af. Wij zijn 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar op het telefoon nummer: 0229 – 29 82 94. Uw afzegging wordt genoteerd en u kunt op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur direct een nieuwe afspraak maken.

Tot slot

De Dr. Kuypers Kliniek is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Goede zorg betekent ook dat u snel bij ons terecht kunt. Als patiënten die niet op een afspraak kunnen komen op tijd afbellen, blijven de wachtlijsten zo kort mogelijk.

Om het wegblijftarief in rekening te kunnen brengen, moeten wij u als ziekenhuis van tevoren op de hoogte brengen van het feit dat er een wegblijftarief wordt gehanteerd. Dat doen we onder meer door middel van dit schrijven.