Persoonlijke benadering

Korte wachttijden

Gerenommeerde kliniek

Altijd dezelfde arts

Persoonlijke benadering

Korte wachttijden

Gerenommeerde kliniek

Altijd dezelfde arts

Update 23 april

Afspraken en behandelingen zullen vanaf dinsdag 28 april in beperkte vorm doorgaan in verband met de veiligheidsmaatregelen ter bestrijding van het Covid-19 virus.

.

Let op!

Een aantal urgente ingrepen zal blijven plaatsvinden in de Dr. Kuypers Kliniek. In verband met de veiligheid van onze medewerkers mogen alleen patiënten met een afspraak naar binnen.

Begeleiding, partners of familie wordt verzocht om NIET in de kliniek te verblijven tijdens deze afspraak.

.

Coronavirus (Covid-19)

Vanzelfsprekend houden ook wij de ontwikkelingen rond het coronavirus goed in de gaten. Er zijn steeds meer besmettingen in Nederland.
Wat betekend dit voor uw bezoek aan het hand en polscentrum/de dr Kuypers Kliniek?
 
De veiligheid en gezondheid van onze medewerkers en cliënten hebben onze hoogste prioriteit.
Met het nemen van een aantal preventieve maatregelen willen we de risico’s voor iedereen zoveel mogelijk beperken.
Voelt u zich niet lekker (koorts, hoesten en/of kortademigheid) neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. In overleg verzetten we uw afspraak of kijken naar een andere oplossing.
 
Onze medewerkers hebben wij uiteraard de instructie gegeven niet naar het werk te komen als zij zich niet lekker voelen. Daarnaast hebben wij ze geadviseerd geen handen meer te schudden en alle overige richtlijnen van het RIVM te volgen. Ook houden wij ons aan de protocollen van ons eigen infectie preventie bureau Tensen en Nolte zoals hieronder weergegeven.
 
Bij binnenkomst in de Kliniek wordt u verzocht uw handen te desinfecteren.
Daar de situatie rondom het coronavirus zich in een snel tempo ontwikkelt verzoeken wij u vriendelijk deze website te raadplegen op de dag van uw afspraak voordat u vertrekt naar de Kliniek om te controleren of uw afspraak nog door kan gaan. 

Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen.

——————————————————————————————————————–

Tensen en Nolte infectiepreventie

Het beleid rond het nieuw Coronavirus wisselt snel. Het geldende Nederlandse beleid wordt gepubliceerd door het RIVM en is te vinden onder deze link: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
Hieronder geven wij meer informatie en een update van infectiepreventie beleid voor de kliniek.


Informatie
Coronavirussen zijn een grote groep virussen die in staat zijn mensen en dieren ziek te maken. Bij mensen veroorzaken enkele coronavirussen luchtweg infecties, van mild tot zeer ernstig. Bekende coronavirus infecties zijn SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) en MERS (Middel East Respiratory Syndrome).
Recentelijk is een coronavirus opgedoken wat nog niet eerder is gezien. Sinds december 2019 ontstond een uitbraak met dit coronavirus in de provincie Wuhan in China. Dit nieuwe coronavirus veroorzaakt een ziekte die we COVID-19 noemen. Inmiddels heeft dit virus zich verspreid over de gehele wereld, echter nog niet in alle landen.

Besmettelijkheid
COVID-19 is van mens op mens overdraagbaar. Het virus verspreidt zich via kleine druppeltjes vanuit de neus of mond van een mens met het coronavirus, wanneer deze hoest of uitademt. Ook komt het zo op oppervlakken in de direct omgeving en op voorwerpen terecht.

  • Anderen raken besmet door het aanraken van deze oppervlakken en/of voorwerpen en daarna het aanraken van de eigen ogen, neus en mond.
  • Ook raken mensen besmet door het inademen van de kleine druppeltjes die net zijn uitgeademd door een besmette persoon. Daarom is het belangrijk op afstand (>2m) te blijven van een zieke cliënt.

De belangrijkste besmettingsweg is via kleine druppeltjes, welke worden verspreid vanuit een hoestend persoon. Het risico om besmet te worden vanuit een persoon zonder respiratoire symptomen (hoesten, benauwdheid) is zeer laag.
Maar in het begin van de ziekteperiode van COVID-19 zijn er vaak slechts milde symptomen, zoals een lichte hoest en nog geen ziekte-gevoel. Het is nog niet duidelijk hoe de besmettelijkheid is in deze asymptomatische fase.

Incubatieperiode
Onder incubatieperiode verstaan we de tijd tussen besmet worden met het virus en het ontwikkelen van ziekteverschijnselen. Op dit moment is het uitgangspunt dat de incubatie periode voor COVID-19 tussen 1-14 dagen ligt, waarbij het meest gezien wordt een periode van 5 dagen.


Desinfecteren van handen en oppervlakken
Vooralsnog wordt er van uit gegaan dat COVID-19 zich gedraagt op oppervlakken als andere coronavirussen. Dat betekent dat het virus kan overleven op oppervlakken, van enkele uren tot enkele dagen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden. Wanneer verondersteld wordt dat een oppervlak of voorwerp besmet is met coronavirus, dan is het simpelweg te desinfecteren met standaard desinfectantia, zoals alcohol 70%.
De gewone handhygiëne procedure naleven is voldoende als handhygiëne. Dat betekent 30 sec. inwrijven met een handdesinfectans of de handen goed wassen met stromend water en zeep.

Neem een kijkje in onze vestiging Zaandijk…

De Dr. Kuypers Kliniek is een erkend Zelfstandig Behandelcentrum voor plastische chirurgie, esthetische chirurgie en handchirurgie. In een unieke en prettige omgeving wordt u door een erkend plastisch chirurg behandeld. In onze kliniek wordt u het gehele behandeltraject van intake tot behandeling en nazorg door dezelfde arts behandeld. 

Wij werken met korte wachttijden en een persoonlijke benadering. Voor verzekerde en onverzekerde zorg. We zijn een gerenommeerde kliniek en beschikken over een operatiekamer die aan dezelfde kwaliteitseisen voldoet als een operatiekamer in een ziekenhuis. 

Wachttijden voor een consult en/of voor een ingreep zijn in verband met het Coronavirus vanaf heden onbekend.

Behandelingen

Hand- & polschirurgie

De Dr. Kuypers Kliniek is een van de handklinieken in Nederland die KIWA gecertificeerd is en lid is van van Zelfstandige Klinieken Nederland. Wij hebben geen lange wachtlijsten en hanteren een persoonlijke aanpak.

Huidaandoeningen

Het specialisme plastische chirurgie houdt zich ook bezig met huidaandoeningen. Zo kunnen de plastisch chirurgen huidkanker, moedervlekken, littekens en andere ontsierende zwellingen weghalen.

Ooglidchirurgie

De oogleden hebben grote invloed op het functioneren en het uiterlijk. Meestal gaat het om een verslapte huid boven of onder. Dit kan irritatie van de ogen en verslechtering van het zien veroorzaken.

Borstvergroting

Onze uitstekende en zeer ervaren chirurgen worden omringd door een team van uitsluitend professionals in een prettige en vertrouwde sfeer. Al de in onze kliniek werkzame plastisch chirurgen zijn lid van NVPC.

Ervaringen van patiënten

Deskundige behandeling, eenvoudige behandeling. Ben voor een zelfde ingreep elders behandeld dus heb ik vergelijkingsmateriaal. De Dr. Kuypers Kliniek is perfect.

Persoonlijke aandacht, schoon, deskundig.

De goede sfeer. Dat geeft een rustig gevoel als je een onbekende behandeling ondergaat.

Korte wachttijd persoonlijke benadering je bent geen nummer maar patiënt.

De hele behandeling was positief vriendelijke mensen en een goede behandeling.

Ik ben hier uitstekend en snel geholpen. Deskundige arts die mij van mijn jarenlange klachten van mijn handen heeft afgeholpen. Echt een aanrader!