Informatie

Hand en polscentrum Noord-Holland – Dr. Kuypers Kliniek

Dr. Kuypers Kliniek is erkend Zelfstandig Behandel Centrum voor plastische chirurgie, esthetische chirurgie en handchirurgie. Wij werken met korte wachttijden en een persoonlijke benadering.

Wachttijd voor een consult is op dit moment 1 week, voor een ingreep 3 weken.

Handige informatie over onze organisatie

Vergoedingen

Wij hebben met de meeste zorg- verzekeringen afspraken gemaakt over de vergoedingingen.

Uitleg Vergoedingen

Uitleg over o.a. eigen risico, verzekerd of onverzekerd, verwijsbrieven en passantentarieven.

Verzekeraars

Vergoedingen per ziektekostenverzekeraar voor behandelingen bij het “hand, pols en zenuwcentrum Noord Holland”

Passanten tarieven

Een compleet overzicht van passanten tarieven met declaratiecode en zorgproduct met omschrijving.

Klachten

Als u een klacht heeft kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw behandelend medisch specialist.

Wegblijftarief

De Dr Kuypers Kliniek hanteert een wegblijftarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen wegblijven op een afspraak.

IGZ Rapport

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Hoorn op 19 juni 2012.