Hand- en Polscentrum Noord-Holland

Waarom de Dr. Kuypers Kliniek?

Hand- en Polscentrum Noord-Holland / Dr. Kuypers Kliniek Hoorn is een van de klinieken in Nederland die KIWA gecertificeerd en lid zijn van  Zelfstandige Klinieken Nederland.

Wat betekent dit?

Onze branchevereniging heeft onze kliniek bezocht en doorgelicht. Zij vindt dat wij onze organisatie optimaal hebben georganiseerd, waardoor onze patiënten een minimaal risico op complicaties en infecties lopen. Verder blijkt dat door onze goede organisatie, de patiënt met een onverhoopte complicatie zeer efficiënt zal worden behandeld. Hiermee wordt er voor gezorgd dat de complicatie zo min mogelijk gevolgen voor de patiënt zal hebben.

Wij leveren aantoonbaar de hoogste kwaliteit zorg!

Hand- en Polscentrum Noord-Holland – Dr. Kuypers Kliniek Hoorn – Team

Paul Kuypers

Dr. Paul D.L. Kuypers
Hand-/ plastisch chirurg

Mr. Caroline Jonk
Lid raad van bestuur

Arno Meekel
Manager

Drs. Willem Roosenburg
Hand-/Plastisch chirurg

Drs. Patrick Ferdinandus
Hand-/Plastisch chirurg

Dan den Broere
Neuroloog

Taco van der Ree
Neuroloog

Monique Molenaar
Operatieassistente

Margret Roos
Operatieassistente

Bernice Baars
Operatieassistente

Mariëtte Snoek
Operatieverpleegkundige

Tanja Bakker
Handtherapeute

Rosalie Oud
Doktersassistente

Petra Wagemakers
Doktersassistente

Simone Bakker
Doktersassistente

Over Dr. Kuypers

Dr. Kuypers heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Na zijn studie heeft dr. Kuypers gedurende één jaar les gegeven in de anatomie van de hand en arm aan de universiteit van Cambridge, Engeland. Vervolgens heeft hij nog een half jaar ervaring opgedaan in het uitvoeren van artroscopieën onder supervisie van D.J. Dandy (de man die de arthroscopie — kijkoperatie — van de knie in Europa heeft geïntroduceerd).

Toen dr. Kuypers terugkwam in Nederland heeft hij onderzoek gedaan aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dit onderzoek was gericht op het bestuderen van het herstel van zenuwen in de hand en arm na doorsnijdingen en pletletsels. Op dit onderwerp is hij in 1999 gepromoveerd. Tijdens en na zijn onderzoek in Rotterdam heeft dr. Kuypers voor nog vier andere artsen een promotieonderzoek opgezet en hen begeleid tijdens hun wetenschappelijke werk.

Dr. Kuypers heeft inmiddels meer dan 30 artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd (voor een overzicht zie: lijst met publicaties).