Uitleg vergoedingen

Eerste gesprek

Wanneer u voor een eerste consult bij onze kliniek komt, meldt u zich bij de receptie. U wordt ontvangen door onze doktersassistente en ingeschreven in het computersysteem. Hierna wordt u door de medisch specialist gezien.

Het eerste consult/poli-afspraak voor een verzekerde zorgbehandeling wordt altijd vergoed door uw zorgverzekering omdat dit onder de basiszorg valt. Het traject van vergoeding is hetzelfde als in de reguliere ziekenhuizen. Net zoals bij een ziekenhuisbezoek heeft u wel een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Voor het eerste consult neemt de specialist ruim de tijd zodat uw klacht, diagnose en behandeling duidelijk doorgesproken kunnen worden.

Blijkt na afloop van uw consult dat er een vervolgafspraak moet worden gemaakt (voor een extra consult of voor een behandeling) dan zal de doktersassistente deze afspraak samen met u vastleggen. De doktersassistente zal u tevens tijdig van informatie voorzien over uw operatie en over de praktische zaken daaromheen, zoals de voorbereidingen die u hiervoor moet treffen. Mocht u nog iets niet duidelijk zijn, dan kunt ook te allen tijde bij de doktersassistente terecht.

WAT NEEMT U MEE NAAR HET EERSTE GESPREK?

  • Uw legitimatiebewijs.
  • Uw zorgverzekeringpas (niet nodig bij cosmetische onverzekerde behandelingen).
  • Eventueel al beschikbare onderzoeksgegevens (zoals röntgenfoto’s en MRI-scans) (niet bij cosmetische behandelingen).
  • Bij verzekerde behandelingenis een verwijsbrief van de huisarts 

Verzekerd of onverzekerd?

U kunt bij de Dr. Kuypers Kliniek terecht voor een breed scala aan gespecialiseerde behandelingen. Een groot aantal van deze behandelingen wordt vergoed door uw zorgverzekeraar en een aantal behandelingen is niet verzekerd. Dit zijn de cosmetische behandelingen.

Er is overigens geen onderscheid in service of kwaliteit, voor alle behandelingen geldt dezelfde kwaliteitsstandaard. Het enige verschil is wie er betaalt, u als cliënt of uw verzekeraar.

VERZEKERDE ZORG

De Dr. Kuypers Kliniek heeft ook voor 2017 met alle zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding van zorg die in het basispakket valt. Dit betekent voor u dat uw behandeling gewoon wordt vergoed. Afhankelijk van uw polis bent u ook verzekerd voor zorg vanuit uw aanvullende verzekering. In beide gevallen heeft u een geldige verwijsbrief nodig van uw huisarts of een medisch specialist.

Het is goed om ervan bewust te zijn dat u zelf bepaalt naar welk ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek u wilt worden doorgestuurd. Elke patiënt heeft de vrijheid van artsenkeuze. Dit betekent dat uw keuze voor een gespecialiseerde kliniek zoals bijvoorbeeld de Dr. Kuypers Kliniek door uw zorgverzekeraar gerespecteerd dient te worden.

Wat is een DBC?

Maar die zorgkosten, hoe werkt dat nou precies in Nederland? In 2005 is er een nieuwe bekostigingssystematiek ingevoerd, de zogenaamde DBC systematiek. DBC staat voor: Diagnose Behandel Combinatie. Dit is het geheel aan activiteiten dat voor uw behandeling noodzakelijk is. Deze activiteiten worden als zorgproducten via een, door de NZA beheerde grouper, bij uw zorgverzekeraar ingediend. Deze grouper berekent uit de zorgproducten een bijbehorend tarief.

Stel u komt naar onze kliniek voor een carpaaltunnelsyndroombehandeling. U krijgt dan natuurlijk niet alleen een operatie, maar eerst een consult bij de plastisch chirurg, dan de operatie en na twee weken worden de hechtingen verwijderd en de wond geïnspecteerd . Dit geheel aan activiteiten wordt een DBC zorgproduct genoemd.

DBC ZORGPRODUCTEN

Er gaat wat tijd overeen voordat het geheel aan activiteiten omtrent uw behandeling is uitgevoerd. De minimale periode dat een zorgproduct ‘geopend’ blijft is 42 dagen, de maximale periode is een jaar. Duurt het gehele traject langer dan een jaar, dan wordt het traject dus opgesplitst in delen waarvoor deelfacturen worden verstuurd naar uw zorgverzekeraar. Is het gehele traject slechts één activiteit, dan nog ontvangt uw zorgverzekeraar pas na 90 dagen een factuur.

De hoogte van de factuur wordt vastgesteld middels een speciale applicatie, waarbij de uitgevoerde zorgactiviteiten, aangeleverd door de ziekenhuizen en ZBC’s, input vormen. Uit deze zorgactiviteiten, uitgevoerd in een bepaalde periode, wordt vervolgens een verwacht zorgproduct afgeleid door de grouper. Achteraf kan dus pas definitief worden vastgesteld of dit juist is en daarmee pas een definitieve factuur worden gestuurd naar uw zorgverzekeraar. Aan het zorgproduct is namelijk een bedrag gekoppeld en dit wordt vervolgens in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar.

Voor meer informatie over DBC’s verwijzen wij u door naar de website van de Nederlanse Zorgautoriteit of raden wij u aan dit filmpje te bekijken.

Verwijsbrief, aanvullende verzekering & second opinion

Om uw behandeling vergoed te krijgen vanuit uw basis- of aanvullende verzekering heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts of een medisch specialist. Dit is vanaf 1 januari 2012 verplicht, in elk ziekenhuis, maar dus ook in een Zelfstandig Behandel Centrum (ZBC) als de Dr. Kuypers Kliniek. Een verwijsbrief heeft een geldigheidsduur van een jaar, wat inhoudt dat u na het verstrijken van het jaar een nieuwe verwijsbrief nodig heeft als u alsnog een afspraak wilt maken.

AANVULLENDE VERZEKERING

Het kan zijn dat bepaalde medische ingrepen door uw verzekeraar worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Om te weten welke medische ingrepen hieronder vallen, raden wij u aan om uw polisvoorwaarden te controleren of contact op te nemen met uw verzekeraar.

SECOND OPINION

Wanneer het een second opinion betreft, gelden er andere regels. Wanneer u bijvoorbeeld onder behandeling bent bij een ander ziekenhuis, maar graag de mening wilt van een van de artsen van de Dr. Kuypers Kliniek, dan moet uw behandelend arts u een verwijsbrief geven (let wel, dit is geen verwijsbrief voor een eventuele behandeling, alleen voor een second opinion). U heeft recht op een second opinion vanuit uw basisverzekering, mits het zorg betreft die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Mocht uw behandelend arts dit niet willen doen, kan uw huisarts u hiermee helpen.

Eigen risico

Waar u net zoals bij andere ziekenhuizen en ZBC’s mee te maken heeft, is eigen risico. U bent verplicht om een eigen bijdrage te leveren aan uw gemaakte zorgkosten, minimaal € 385,- per jaar, ingaande 1 januari 2016. Dit bedrag draagt u af aan de zorgverzekeraar. U kunt vrijwillig kiezen voor een hoger eigen risico, tot een maximum van € 885,- per jaar. Zorg die wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekeringen valt buiten de verplichte eigen bijdrage. U bent zelf verantwoordelijk om inlichtingen in te winnen over uw eigen risico en uw verzekeringsvoorwaarden bij uw eigen zorgverzekeraar. Wilt u meer informatie over uw eigen risico? Klik hier voor de website van de Rijksoverheid. Weet u nog niet of uw behandeling wordt vergoed? Dan is het verstandig hier verder te lezen omdat dit invloed kan hebben op uw eigen risico.

Passantentarief

Ondanks dat de Dr. Kuypers Kliniek met alle Nederlandse zorgverzekeraars afspraken heeft gemaakt, kan het zijn dat de factuur van uw behandeling niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kan worden ingediend. Bijvoorbeeld als u niet in Nederland bent verzekerd. Desondanks kunt u wel worden behandeld, maar ontvangt u de factuur zelf. Om u een indicatie te geven van de kosten die u dan kunt verwachten, worden jaarlijks de zogenaamde passantentarieven bekend gemaakt. Via deze link vindt u de tarieven van de Dr. Kuypers Kliniek.

Buitenland

Stel, u bent woonachtig en dus verzekerd in het buitenland, maar wilt een behandeling ondergaan bij de Dr. Kuypers Kliniek. Het is dan goed om ervan bewust te zijn dat er andere regels gelden. Als u kort in het buitenland (EU lidstaat of Zwitserland) bent en plotseling ziek wordt, heeft u met een zorgpas dezelfde rechten op wettelijke verplichte gezondheidszorg als de inwoners van het land dat u bezoekt. Voor meer informatie over de rechten die u heeft met de zorgpas en hoe u aan een dergelijke pas komt, verwijzen wij u door naar de website van de Europese Commissie. Bij de Dr. Kuypers Kliniek wordt alleen geplande zorg uitgevoerd. Het belangrijkste waar u rekening mee moet houden als u in het buitenland bent verzekerd, is dat u van te voren toestemming moet vragen aan uw verzekeraar voor een behandeling. Heeft u na het lezen van deze pagina’s nog niet alle informatie die u zocht? Het is altijd goed om bij uw eigen verzekeraar advies in te winnen of even te bellen met een van onze medewerkers via: 0229-298294.