Vergoedingen

Vergoeding handchirurgische zorg

De handchirurgische behandelingen welke in het “Hand- en polscentrum Noord-Holland” (hetgeen onderdeel is van de Dr. Kuypers Kliniek) verricht worden, vallen wat hun vergoeding betreft binnen het basispakket. Dit betekent dat de behandelingen door de zorgverzekering moeten worden vergoed.

In de basisverzekering wordt de inhoud en omvang van de verzekerde zorg omschreven. Deze is voor iedereen gelijk. Een zorgverzekeraar heeft echter de mogelijkheid om in de polisvoorwaarden onderscheid te maken tussen gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg. Dit komt doordat zorgverzekeraars niet verplicht zijn om overeenkomsten te sluiten met alle zorgaanbieders (ziekenhuizen of behandelcentra). Zij mogen zelf kiezen met welke zorgaanbieders zij een contract afsluiten. Dit werkt door in de basisverzekering van de verzekerde. Wanneer de zorgverzekeraar een contract heeft met een zorgaanbieder dan kunnen alle verzekerden van deze zorgverzekeraar

De verzekerde heeft echter altijd het recht om de zorg van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te betrekken. Dit gebeurt dan tegen een door de zorgverzekeraar te bepalen vergoeding. Deze vergoeding kan beperkt zijn. In de basisverzekering moet omschreven zijn in welke mate de vergoeding beperkt zal worden. De polisvoorwaarden kunnen dus verschillen op het punt van gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg en wel of niet een beperking van de vergoeding bij niet-gecontracteerde zorg.

De “Dr. Kuypers Kliniek”, waar het “Hand- en polscentrum Noord-Holland” onderdeel van uitmaakt, heeft met alle zorgverzekeringen afspraken gemaakt over de vergoeding van de behandelingen.

Belangrijk:

Bij contact met uw verzekeraar is het belangrijk om te vermelden dat het “Hand- en polscentrum Noord-Holland” als onderdeel van de Dr. Kuypers Kliniek door het Ministerie van VWS erkend is als Instelling Medisch Specialistische Zorg (ook wel ZBC genoemd) en dat onze AGB-code: 22220155 is. Ook is het van belang dat wij, wat betreft de handchirurgie alleen groene DBC’s uitvoeren.

Iedereen kan bij het “Hand- en Polscentrum Noord Holland” terecht voor “handchirurgische behandelingen”, want al deze handchirurgische behandelingen vallen binnen de basisverzekering.