Verzekeraars

Verzekeraars

Vergoedingen per ziektekostenverzekeraar voor behandelingen by het “hand-, pols- en zenuwcentrum Noord-Holland

Bij alle polissen kunt u altijd naar de zorgaanbieder van uw eigen keuze.

  1. Mogelijk worden niet alle kosten vergoed. U kunt het beste contact opnemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg of uw polis hierop nalezen. De verzekeraar is wettelijk verplicht u een “redelijke” vergoeding van de kosten te betalen. De hoogte van die “redelijke” vergoeding verschilt per verrichting en verzekeraar.
  2. De verzekeraar vergoedt aan de verzekerde de door hem gemaakte zorgkosten na indiening van de rekening, behalve voor zover deze hoger zijn dan in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend zijn te achten. Voor het “Hand- en polscentrum Noord-Holland” betekent dit doorgaans, dat de volledige rekening wordt vergoed. U kunt het beste contact opnemen met uw verzekeraar over de hoogte van de vergoeding of uw polis hierop nalezen.

Bij contact met uw verzekeraar kunt u noemen dat het “Hand- en polscentrum Noord-Holland” als onderdeel van de Dr. Kuypers Kliniek door het Ministerie van VWS erkend is als Instelling Medisch Specialistische Zorg (ook wel ZBC genoemd) en dat onze AGB code: 22220155 is. Ook van belang is dat wij wat betreft de handchirurgie alleen groene DBC’s uitvoeren.

De handtherapeutische behandelingen vallen onder de noemer ergotherapie.