Klachten

Inleiding

De medewerkers van de Dr. Kuypers Kliniek doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over een behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Allereerst omdat Dr. Kuypers Kliniek het belangrijk vindt, dat u geheel tevreden bent. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om de zorgverlening te verbeteren.

De teamleden van de Dr. Kuypers Kliniek streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en service. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u een klacht heeft, kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw behandelend medisch specialist. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen om de oorzaak van de klacht met u te bespreken. Dit is een zeer directe manier en gaat niet iedereen even gemakkelijk af.

Maar als uw medisch specialist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden.

Mocht u niet met de behandelend medisch specialist contact willen kunt u uw klacht per brief of e-mail kenbaar maken aan de manager van de Dr. Kuypers Kliniek. De klacht wordt dan in de interne klachtencommissie behandeld.

Stichting Klachtencommissie EZa.

Indien u er samen met uw zorgverlener niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie die een uitspraak doet over de gegrondheid van een klacht, in bepaalde gevallen kan de geschillencommissie een schadevergoeding toekennen.

Uw zorgaanbieder heeft voor het behandelen van geschillen een overeenkomst gesloten met Stichting Geschillencommissie EZa. De geschillencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer een geschil wordt ingediend zal onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van de klacht. Afhankelijk van de aard van het geschil wordt door de voorzitter bepaald hoe de commissie tot een uitspraak komt.

Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie kunt u vinden op de website www.geschillencommissie-EZa.nl. Tevens staat hier informatie over hoe u een geschil kunt indienen.

Houdt u rekening met de volgende punten:

  • Uw zorgverlener vindt het belangrijk dat u tevreden bent over zijn geleverde zorg. Wanneer u open bent over uw ervaringen, helpt u uw zorgverlener om dit doel te realiseren.
  • Mocht u een geschil indienen, dan dient u rekening te houden met een termijn van 6 maanden waarbinnen de geschillencommissie tot een uitspraak komt. U wordt in dat geval verzocht om de geschillencommissie inzage te geven in uw medisch dossier.

Tot slot

Wanneer u meent dat één van onze medewerkers u schade heeft berokkend, kunt u dit schriftelijk melden bij de directie. Deze laat onderzoeken of de Dr. Kuypers Kliniek wettelijk aansprakelijk is en of u recht heeft op schadevergoeding. In principe is de Dr. Kuypers Kliniek niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.