Klachten

Klachten

De teamleden van de Dr. Kuypers Kliniek streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en service. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u een klacht heeft, kunt u in eerste instantie contact opnemen met uw behandelend medisch specialist. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen om de oorzaak van de klacht met u te bespreken. Dit is een zeer directe manier en gaat niet iedereen even gemakkelijk af.

Maar als uw medisch specialist niet weet dat u ontevreden bent, kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kan worden. Wanneer u er samen met uw medisch specialist niet uit bent gekomen, kunt u contact opnemen met de Stichting Klachtencommissie EMS.

Stichting Klachtencommissie EMS

De Dr. Kuypers Kliniek heeft als zorgverlener een overeenkomst gesloten met Stichting Klachtencommissie Extramurale Medische Specialistische Zorg (EMS). Dit is een onafhankelijke professionele organisatie die namens ons klachten in behandeling neemt. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond.

Indienen klacht

De Stichting Klachtencommissie EMS neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Wanneer u wilt dat de klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt, kunt u deze verzenden aan: Stichting Klachtencommissie EMS Zusterplein 22 3703 CB ZEIST. Binnen twee weken krijgt u een ontvangstbevestiging met de mededeling of uw klacht in behandeling kan worden genomen. De klachtencommissie is niet bevoegd om een schadevergoeding toe te kennen.

Schadevergoeding

Wanneer u meent dat één van onze medewerkers u schade heeft berokkend, kunt u dit schriftelijk melden bij de directie. Deze laat onderzoeken of de Dr. Kuypers Kliniek wettelijk aansprakelijk is en of u recht heeft op schadevergoeding. In principe is de Dr. Kuypers Kliniek niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen.